×

POP/AVDEL

www.stanleyengineeredfastening.com/

Medzi dve známe značky, ktoré sa teraz spájajú do jednej skupiny patriacej do skupiny Stanley Engineered Fastening, patria riešenia spojovacích techník. Nitovačky na trhacie nity a nitovacie matice POP / AVDEL stanovujú štandardy na montážnych linkách v automobilovom a inom priemysle, kde sa používajú nity a nitovacie matice.

Viac informácií nájdete v priložených materiáloch a na stránke výrobcu. >> STANLEY ENGINEERED FASTENING.

Ponuka POP/ AVDEL:

  • pneumatické, akumulátorové a ručné nitovacie náradie;
  • pneumatické, akumulátorové a manuálne náradie na nitovacie matice;
  • špeciálne nástroje na pripev?ovanie nitov a nitovacích matíc, vrátane systému „speed fastening“;
  • automatické podávače nitov a nitovacie stanice;
  • nity a nitovacie matice.

Katalógy:

Letáky:

Prezentácie:

Filmy:

POP AVDEL ProSet XTN20
POP PB2500 Smart